Betalingsvoorwaarden

Betalingstermijn
Er zijn 2 betalingstermijnen elk van 5 maanden. (Sept-Jan en Feb-Jun)

Inschrijfgeld
Als je je aanmeld betaal je éénmalig inschrijfgeld van € 15,00 (Nieuwe leden of oud leden)

Proefperiode
Voor nieuwe leden is een proefperiode van 4 weken mogelijk. Je betaald dan nog geen inschrijfgeld.
Als je doorgaat dien je het restant van het betalingstermijn inclusief inschrijfgeld nog te voldoen.

Later instromen
Later instromen (Geldt alleen voor niet leden). Dit betekend dat je niet begint op het moment van een nieuw betalingstermijn (sept of febr)
Als je ná (x) maanden instroomt betaal je één termijn/5 maal (x maanden) + €15,00 (inschrijfgeld)

Inhalen
Inhalen van lessen kan altijd binnen het huidige betalingstermijn. Je komt dan op een ander tijdstip dan je gewend bent. Dit hoef je niet binnen dezelfde week op te nemen. Je kunt de lessen niet opsparen naar het volgend betalingstermijn.

Lesgeld
Lesgeld kun je overmaken (je ontvangt geen acceptgiro). Een factuur is natuurlijk altijd mogelijk als je dat wenst.

Meedoen regeling
Meedoenregeling van de gemeente Tilburg is ook mogelijk. Zie voor meer info www.t-helpt.nl/meedoenregeling

Lessen niet meer kunnen/willen volgen
Bij het niet kunnen volgen van lessen door onvoorziene omstandigheden is er geen restitutie van lesgeld. Na overleg kan het komende betalingstermijn worden bijgesteld.

Stoppen
Na elke betalingstermijn kun je stoppen, je bent dan geen lid meer.

KvK 18046148

Revisie: 4 jan 2024